NOU 2022:11. Ditt personvern-vårt felles ansvar, er tilgjengelig på regjeringen.no