• John Arne Moen (leder)
  Sjefredaktør i Trønder-Avisa og Konsernsjef i TA Media
  Vis beskrivelse
 • Ingvild Næss
  Chief Privacy and Data Trends Officer, Schibsted
  Vis beskrivelse
 • Toril Nag
  Konserndirektør, Lyse
  Vis beskrivelse
 • Tor Aksel Busch
  Pensjonert riksadvokat
  Foto: Riksadvokaten
  Vis beskrivelse
 • Marianne Høyer
  Leder av Fylkesnemnda i Trøndelag
  Vis beskrivelse
 • Trude Haugli
  Professor i rettsvitenskap ved UiT Norges arktiske universitet.
  Vis beskrivelse
 • Oddhild Aasberg
  Seniorrådgiver i Digitaliseringsdirektoratet
  Foto: Jørgen Ferkingstad/Digdir
  Vis beskrivelse
 • Trine Skei Grande
  Stortingsrepresentant, Venstre
  Foto: Mona Lindseth / Kulturdepartementet
  Vis beskrivelse
 • Dag Wiese Schartum
  Professor i forvaltningsinformatikk ved Universitet i Oslo
  Foto: Bjarne Røsjø
  Vis beskrivelse
 • Helge Veum
  Stabssjef for teknologi og innovasjon, Ålesund kommune
  Vis beskrivelse
 • Finn Lützow-Holm Myrstad
  Fagdirektør, Forbrukerrådet
  Foto: Forbrukerrådet/Ole Walter Jacobsen.
  Vis beskrivelse
 • Haakon Hertzberg
  Assisterende direktør i Kunnskapsavdelingen, NAV
  Foto: Pia Sønstrød
  Vis beskrivelse
 • Brita Ytre-Arne (medlem siden juni 2021)
  Professor i medievitenskap ved Universitetet i Bergen
  Foto: Yin Sigve Mæland
  Vis beskrivelse
 • Jill Walker Rettberg (medlem frem til mars 2021)
  Professor i digital kultur ved UiB
  Foto: Eivind Senneset (UiB)
  Vis beskrivelse