For generelle henvendelser til personvernkommisjonen, ta kontakt via denne e-posten: personvernkommisjonen@kmd.dep.no