Kommisjonen mottok flere innspill til arbeidet. Se kommisjonens mandat for en oversikt over hvilke spørsmål kommisjonen har undersøkt.