Vi tar også gjerne imot løpende innspill. Send inn ditt innspill til e-postadressen personvernkommisjonen@kmd.dep.no. Se kommisjonens mandat for en oversikt over hvilke spørsmål kommisjonen skal undersøke.