Regjeringen vedtok sommeren 2020 å nedsette en ny Personvernkommisjon, elleve år etter at den forrige leverte sin sluttrapport «Individ og integritet — Personvern i det digitale samfunnet», offentliggjort som NOU 2009:1.

Den digitale utviklingen siden januar 2009 har vært formidabel. Smarttelefoner er blitt vårt viktigste redskap for kommunikasjon, kunnskapsinnhenting og underholdning – understøttet av en akselererende utvikling av mobilnettet. Dette har ført til en teknologisk revolusjon som igjen fører til at personvernet blir utfordret i langt større grad enn de fleste for få år siden klarte å se for seg. Våre digitale spor er så å si blitt altomfattende – og har blitt en viktig og lett omsettelig vare som bidrar til enorme inntekter til de globale plattformleverandørene.

Dette har ikke bare endret rammene for personvernet til myndige innbyggere med samtykkekompetanse. Barn og unge er storforbrukere av digitale tjenester og setter minst like mange spor etter seg som foreldregenerasjonen. Barns vaner på nett kan som de voksnes utnyttes kommersielt av aktører som opererer innen andre juridiske rammer enn de som er satt av norske myndigheter. En sideeffekt er selvfølgelig at informasjonen vi etterlater oss også kan misbrukes av alt fra private til statlige instanser som agerer ut fra andre hensyn enn rent kommersielle. Summen av dette er ikke bare økt press på personvernet, det setter personvernet i en ny og fortsatt ganske ukjent kontekst – i betydelig grad utenfor norsk jurisdiksjon.

«Det er viktig at Norge tar del i den digitale utviklingen, slik at norske virksomheter er konkurransedyktige og vi får en effektiv offentlig sektor. Samtidig må vi sikre at personopplysninger til norske borgere ikke misbrukes eller kommer på avveie. Vi må ivareta denne balansen på en god måte. Personvernkommisjonens utredning vil gi verdifull kunnskap om hvordan vi skal oppnå dette», uttalte distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland da kommisjonen ble offentliggjort. Statsråden understreket at kommisjonen skal rette særlig oppmerksomhet mot hvordan barn og unges personvern endres og utfordres av den digitale utviklingen.

For å svare opp mandatet har føler vi på et stort behov for innspill fra enkeltpersoner og instanser utenfor kommisjonens rekker. Denne siden er ikke minst ment å være vår åpning mot omverdenen som blant annet gjør det enkelt å nå inn til sekretariatet og kommisjonen på en ukomplisert og trygg måte. Alle innspill og forslag vil bli mottatt med takknemlighet og vurdert – selv om vi selvfølgelig ikke kan love at alt blir tatt med i det videre arbeidet.

På vegne av kommisjonens medlemmer, nestleder Ingvild Næss og meg selv håper jeg du vil bruke nettsiden som informasjonskilde og om vårt arbeid frem til sluttrapporten presenteres neste vår.

 Vennlig hilsen

John Arne Moen, Utvalgsleder

 

 

Om du ønsker å komme med innspill til kommisjonen kan du sende en epost til personvernkommisjonen@kmd.dep.no