Kommisjonen bestilte flere eksterne utredninger, hvorav to ligger som digitale vedlegg til NOU-en.

De øvrige, i PDF-format, kan leses via lenkene nedenfor: