Kommisjonen inviterte flere aktører med innsikt og oversikt over det som skjer på teknologifronten. Vi fikk innspill på to spørsmål:

  • Hva er de fremvoksende teknologiene med størst betydning for samfunnet og innbyggernes personvern- med vekt på disruptive prosesser?
  • Hvilke strategier bør vi (samfunnet) kunne iverksette for å møte teknologien på en måte som fremmer personvernet?

 

3:41 Øyvind Husby, IKT-Norge

17:09 Simon Sommerfeldt, Bouvet

26:40 Tore Tennøe, Teknologirådet

43:05 Anders Løland, Norsk regnesentral

35:04 Erik Lehne, Gartner

1:12:00 Diskusjon